تعداد دوربین :
˜کیفیت تصویر ضبط :
تعداد فریم در ثانیه :
تعداد ساعات ضبط :
تعداد روزهای ضبط :
فشرده سازی تصویر: H.264 MPEG-4 MPEG-2 MJPEG
کیفیت فیلم : معمولی عالی استاندارد
متوسط اندازه فریم
0.00 KB
پهنای باند مورد نیاز :
0.00 Mbps | 0.00 Kbps هر دوربین:
هارد دیسک مورد نیاز :

0.00 GB
لطفا تعداد دوربین را مشخص کنید