برچسب: uniview speeddom preset

فیلم تنظیم preset و patrol در اسپیددام uniview 0

فیلم تنظیم preset و patrol در اسپیددام uniview

فیلم تنظیم preset و patrol در اسپیددام uniview دو ویژگی در دوربین های اسپیددام است که برای تعریف نقاط مهم برای حفاظت و حرکت اتوماتیک دوربین در نقاط تعریف شده است.   دانلود ویدئو...