برچسب گذاری توسط: People Gathering Detection

تشخیص اجتماع مردم و تجمع مردم توسط دوربین مداربسته 0

تشخیص اجتماع مردم و تجمع مردم توسط دوربین مداربسته

کاربرد: برای تشخیص اجتماع چند نفر در محدوده تایین شده روی تصویر دوربین مداربسته به کار میرود.   روش تنظیم: مطابق آموزش intrusion detection تنظیم میشود. تنظیم percentage برای تایین چگالی اجتماع به کار میرود...