برچسب: Multi stream

multi stream چیست؟ 0

multi stream چیست؟

multi stream یا چند جریانی به این معنی است که خروجی ویدئو در دستگاه شما دارای دو یا چند نوع فرمت فشرده سازی است. شما با در نظر گرفتن کیفیت تصویر, فریم ریت ,...