برچسب: Loitering Detection

تشخیص ولگردی افراد با دوربین مداربسته 0

تشخیص ولگردی افراد با دوربین مداربسته

کاربرد: تشخیص ولگردی و پرسه زدن افراد و وسایل نقلیه در محدوده تعریف شده و ایجاد آلارم های تعریف شده به کاربر   روش تنظیم: مطابق آموزش intrusion detection تنظیم میشود. تنظیم threshold بین...