برچسب: kvm installation

سوییچ kvm 0

اشتراک گذاری مانیتور رایانه با دستگاه dvr دوربین مداربسته

در صورتی که در محل نصب دوربین مداربسته از قبل نمایشگری متصل به یک کامپیوتر وجود داشته باشد شاید نصب یک نمایشگر جدید منطقی نباشد. در این صورت می توان با استفاده از سوئیچ...