برچسب: h 265 codec

h265 انتقال تصویر با حداکثر کیفیت 0

h265 انتقال تصویر با حداکثر کیفیت

h264 فرمت رایج ویدئو در بسیاری از دستگاه های دیجیتال است ولی با ارائه تصاویر ۴k و ۸k مشکلی در ارتباط با انتقال تصویر این تصاویر بسیار با کیفیت به وجود می آید و...