برچسب: agc

Automatic Gain Control (AGC) 0

automatic gain control (agc)

در شرایط محیطی کم نور، برخی از دوربین مداربسته IP با استفاده از کنترل دستیابی اتوماتیک (AGC) به صورت مصنوعی “دامنه دینامیکی” خود را بهبود می دهند و تصاویر واضح را تولید می کنند....