برچسب: کابل کواکس

چیزهایی که از کابل کواکسیال نمی دانید 0

چیزهایی که از کابل کواکسیال نمی دانید

 کابل کواکسیال که کابل هم محور نیز نامیده میشود. برای انتقال اطلاعات ویدئویی و تلوزیونی کاربرد دارد. در تصویر زیر اجزا تشکیل دهنده کابل کواکسیال قابل مشاهده است. a غلاف پلاستیکی بیرونی b .سپر...