برچسب: واتر رپلنس

راه حل لک و قطرات آب روی طلق دوربین مداربسته چیست؟ 0

راه حل لک و قطرات آب روی طلق دوربین مداربسته چیست؟

ریختن آب روی طلق دوربین مداربسته و ماندن آن باعث افت شدید در کیفیت تصویر میشود, زیرا این قطرات آب فاصله کانونی لنز را تغییر میدهند و در آن نقاط تصویر تار دیده میشود....