برچسب گذاری توسط: مذاکره فروش

تکنیک های کاربردی مذاکره فروش از زبان پیتر دراکر 0

تکنیک های کاربردی مذاکره فروش از زبان پیتر دراکر

پیتر دراکر اندیشمند آمریکایی در عرصه مدیریت معتقد است، هنر متقاعد کردن راز موفقیت انسانها و شرکتهای تجاری موفق است.امروزه بسیاری از شرکتها جهت برنده شدن در مناقصات و مزایده ها، از متخصصین در...