برچسب: سنسور pir

با سنسور pir و کاربرد آن آشنا شوید 0

با سنسور pir و کاربرد آن آشنا شوید

pir یا passive infrared به معنی مادون قرمز غیرفعال است. همه اجسام و موجودات زنده در دمای بالای صفر مطلق از خود گرما تولید می کنند. این گرما یا اشعه مادون قرمز برای چشم...