برچسب: سفید شدن تصویر دوربین مداربسته

راه حل سفید شدن تصویر دوربین مداربسته در شب 0

راه حل سفید شدن تصویر دوربین مداربسته در شب

با کاهش نور محیط دیودهای مادون قرمز دوربین مداربسته روشن و آی آر کات خاموش میشود. بازتابش نور مادون قرمز باعث ثبت تصاویر در شب میشود. وقتی شخص یا جسمی به دوربین نزدیک باشد...