برچسب: سفیدشدن تصویر مداربسته

ویژگی smart ir در دوربین مداربسته چیست؟ 0

ویژگی smart ir در دوربین مداربسته چیست؟

مادون قرمز هوشمند یا (smart ir) یک فناوری در دوربین مداربسته است که شدت تابش نور مادون قرمز را برای اجسام نزدیک به دوربین تنظیم میکند. به تصویر زیر دقت کنید, در دوربین های...