برچسب: رسیدن به آرزو

۶۸ ثانیه برای رسیدن به آرزوها 0

۶۸ ثانیه برای رسیدن به آرزوها

بسیاری از سخنرانان موفقیت بر این باورند که اگر انسان بتواند فقط ۱۸ ثانیه روی خواسته واقعی خود تمرکز کند, زنگ بزرگی در کائنات به صدا در می آید. اینگونه توجه کل هستی به...