برچسب: ذخيره ساز تحت شبکه NAS

nas uniview-uniview nvr nas قابلیت اتصال به ذخیره ساز تحت شبکه-نصب دوربین مداربسته در کرج 0

uniview nvr nas قابلیت اتصال به ذخیره ساز تحت شبکه

قابلیت ذخیره سازی فیلم دوربین مداربسته در ذخیره ساز تحت شبکه از مدتی است که به دستگاه های uniview اضافه شده است. به این ترتیب nvr یک نسخه کپی از فیلم ها را به...