برچسب: دوربین مداربسته روز و شب

day/night روز شب در دوربین مداربسته چه کاربردی دارد؟ 0

day/night روز شب در دوربین مداربسته چه کاربردی دارد؟

 day / night – روز/شب day/night روز شب در دوربین مداربسته چه کاربردی دارد؟ به این معنی است که دوربین مداربسته در روز و شب قابلیت فیلم برداری را دارد. در ابتدای پیدایش دوربین...