برچسب: دوربین آنالوگ

tvl چیست؟ 0

tvl چیست؟

واحد اندازه گیری کیفیت تصویر در دوربین مداربسته آنالوگ tvl گفته میشود. که نشان دهنده تعداد خصوص افقی در تصویر است. هر چه این عدد بزرگتر باشد کیفیت تصویر بیشتر است.     جدول...