برچسب: دفترچه هایک ویژن

دفترچه فارسی dvr هایک ویژن 0

دفترچه فارسی dvr هایک ویژن

دفترچه فارسی هایک ویژن شامل تنظیمات اولیه dvr مرور و بازبینی فیلم ها پشتیبان گیری از فیلم ها تنظیمات شبکه تنظیمات حرکت – تصویر – پوشش مناطق خصوصی – اسپیددام نصب و تنظیم دوربین...