برچسب: خرابی کمتر در شبکه

poe 0

poe راه حلی برای هزینه و خرابی کمتر

poe یا (power over ethernet) به تکنولوژی گفته میشود که امکان تامین انرژی الکتریکی تجهیزات متصل به یک شبکه محلی (ethernet) را از طریق کابل دیتا فراهم میکند.نتیجه این کار کاهش میزان سیم کشی,...