برچسب: تنظیم کردن p2p هایکویژن

آموزش انتقال تصویر و p2p هایک ویژن 2

آموزش انتقال تصویر و p2p هایک ویژن

آموزش انتقال تصویر هایک ویژن و انتقال تصویر p2p در این فایل آموزشی که در واحد فناوری اطلاعات شرکت هوشمندافزار تهیه شده است, آموزش کامل انتقال تصویر به روش ip , p2p آموزش داده...