برچسب: اندازه گیری نور محیط

لوکس lux واحد اندازه گیری نور محیط 0

لوکس lux واحد اندازه گیری نور محیط

لوکس (به انگلیسی: lux) (نماد: lx) یکای شدت روشنایی در واحد si است که به صورت شارنوری بر واحد سطح تعریف می‌شود. هر لوکس معادل یک لومن بر متر مربع است. در علوم نورسنجی،...