دسته: qnap nas

ذخیره ساز تحت شبکه NAS
ذخیره ساز تحت شبکه یک حافظه متصل به شبکه است که به کاربران اجازه ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات را از یک محل متمرکز میدهد.

این دستگاه ها علاوه بر ذخیره اطلاعات خدمات متنوعی را در اختیار کاربر قرار میدهند.

سرویس ابر شخصی و خصوصی – مانیتورینگ دوربین های نظارتی – مرکز چند رسانه ای بخشی از این امکانات هستند.

ذخیره ساز تحت شبکه nas qnap 0

ذخیره ساز تحت شبکه nas qnap

ذخیره ساز تحت شبکه nas qnap ذخیره ساز تحت شبکه یک حافظه متصل به شبکه است که به کاربران اجازه ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات را از یک محل متمرکز میدهد. این دستگاه ها...