دسته: hikvision NVR

آموزش ساخت کاربر جدید در dvr/nvr هایک ویژن نسخه وب 0

آموزش ساخت کاربر جدید در dvr/nvr هایک ویژن نسخه وب

ساخت کاربر جدید با تنظیم سطح دسترسی یکی از مشکلات اکثر کاربران هایک ویژن است. توسط این آموزش کوتاه ویدئویی به سادگی و سرعت کاربران جدید را در دستگاه dvr/nvr خود با سطح دسترسی...

آموزش ساخت کاربر جدید در dvr/nvr هایک ویژن 0

آموزش ساخت کاربر جدید در dvr/nvr هایک ویژن

ساخت کاربر جدید با تنظیم سطح دسترسی یکی از مشکلات اکثر کاربران هایک ویژن است. توسط این آموزش کوتاه ویدئویی به سادگی و سرعت کاربران جدید را در دستگاه dvr/nvr خود با سطح دسترسی...