دسته: مقالات بازاریابی و تجارت

داستان موفقیت, تیغ ژيلت چگونه ساخته شد؟ 0

داستان موفقیت, تیغ ژيلت چگونه ساخته شد؟

کینگ کمپ ژیلت فروشنده ای دوره گرد بود. او به تمام شهرها سفر می کرد تا اجناسش را بفروشد در حالی که رویای خلق جامعه ای را در سر داشت که عاری از فقر،...

تکنیک های کاربردی مذاکره فروش از زبان پیتر دراکر 0

تکنیک های کاربردی مذاکره فروش از زبان پیتر دراکر

پیتر دراکر اندیشمند آمریکایی در عرصه مدیریت معتقد است، هنر متقاعد کردن راز موفقیت انسانها و شرکتهای تجاری موفق است.امروزه بسیاری از شرکتها جهت برنده شدن در مناقصات و مزایده ها، از متخصصین در...

چگونه کارمندان خود را مجذوب کنید؟ 0

چگونه کارمندان خود را مجذوب کنید؟

به آنان بگویید نیازشان دارید مهم ترین کلماتی که در فرآیند استخدام یک کارمند باید به او بگوید، عبارت است از : ” ما به شما نیاز داریم.” شاید تصور کنید زمانی که میزان...

صمیمت در شروع ارتباط – سلام کردن 0

صمیمت در شروع ارتباط – سلام کردن

سلام و دست دادن: واژه سلام اگر چه یک کلمه چهار حرفی خشک و خالی به نظر می رسد، اما اولین وسیله نفوذ و ارتباط است. با صدای بلند سلام کنید . سلام کردن...