دفترچه راهنمای کاربر و دیتاشیت نرم افزار ezstation

دفترچه راهنمای کاربر و دیتاشیت نرم افزار ezstation   lمدیریت دوربین مدار بسته یونی ویو در رایانه با استفاده از نرم افزار ممکن میشود و یک سیستم حفاظتی روی رایانه شما ایجاد میشود.   دفترچه راهنمای نرم افزار ezstation Video Management Software User Manual-V1.10   دیتاشیت نرم افزار ezstation دوربین مدار بسته uniview UNV EZStation2.0 […]

ادامه این مطلب را کشف کنید
Showing all 5 results
  TOP